Diety

Kierowcy należą się diety za każdy dzień podróży służbowej.

"Podróż służbowa" to wyjazd poza miejscowość, będącą siedzibą pracodawcy (może to być również oddział firmy). Podróż służbowa trwa od chwili wyjazdu z tej miejscowości do chwili powrotu. Nie ma przy tym znaczenia, jaka odległość została pokonana oraz jak długo wykonywano inne czynności (np. oczekiwanie na załadunek/ rozładunek).
Innymi słowy- jeśli jesteś w trasie, to obojętnie, czy jedziesz, czy stoisz,dieta należy się za każdy dzień. Jedyny warunek jest taki, aby podróż służbowa w danym dniu trwała przynajmniej osiem godzin.

W praktyce wiele firm transportowych oferuje kierowcom jedynie wynagrodzenie w formie tzw. kilometrówki, czyli płaci umówioną stawkę za każdy przejechany kilometr (zwykle 25- 50 groszy za 1 km). Z prawnego punktu widzenia takie rozwiązanie jest niedozwolone i wprost zakazane przepisami polskimi i unijnymi, ponieważ motywuje kierowców do jazdy bez wymaganych odpoczynków. Dlatego nawet jeśli z umowy o pracę lub Regulaminu wynagradzania albo też z ustnej umowy z kierowcą wynika, że diety nie przysługują, to i tak należą się one kierowcy.

Wysokość diety nie może być niższa, niż stawki, określone we właściwym rozporządzeniu.

Stawka diety krajowej- za podróż służbową na terenie Polski- wynosi aktualnie 30 złotych za dzień. Wcześniej, do lutego 2013 wynosiła 23 złote. Pracodawca nie może zmniejszyć wysokości diety krajowej. Firma może zaproponować kierowcom wyższe kwoty, ale nigdy niższe.

Stawka diety zagranicznej jest różna dla poszczególnych krajów. Dla Państw Europy zachodniej wynosi średnio 48 euro.
Przykładowe stawki diety wynoszą:

  • w Niemczech: 49 euro,
  • w Holandii i Hiszpanii: 50 euro,
  • w Belgii, Luksemburgu i we Włoszech: 48 euro,
  • w Wielkiej Brytanii: 35 funtów.

UWAGA!

W przypadku wyjazdów zagranicznych, pracodawca może obniżyć stawkę diety do stawki jak za podróż krajową, czyli 30 złotych za dzień. Wprowadzenie stawek polskich za wyjazdy zagraniczne może odbyć się tylko w drodze podpisania przez kierowcę aneksu do umowy o pracę.
Niekiedy aneksy takie są przygotowywane z datą wsteczną.

Dlatego zastanów się trzy razy i zgłoś się do nas, zanim podpiszesz taki aneks.